pozycjonowanie stron WWW projektowanie wykonywanie technologie flash xhtml php javascript actionscript xhtml


Szukaj:  


 

 

 

 

 

 

 

Technologie:

 HTML

HTML (HyperText Markup Language) to język formatowania służący do publikowania treści w Internecie. Jest to swoisty język programowania, który pozwala formatować tekst i łączyć go z grafiką (pliki jpg, png, gif, swf). Różna dokumenty HTML mogą łączyć hipertekstowe powiązania (popularnie nazywane linkami) tworząc strukturę stron/portali WWW, po której porusza się użytkownik Internetu. Język HTML jest kompatybilny z każdym systemem operacyjnym (Windows, MacOS, OS/2, rożne odmiany Unixa, itd.).


Pliki źródłowe dokumentów HTML zapisuje się z rozszerzeniem .html bądź .htm. Pliki te są interpretowane przez "przeglądarki" (ang. browser), które prezentują (wyświetlają) dokumenty w ich ostatecznym kształcie. Najpopularniejsze "przeglądarki" to MS Internet Explorer, Mozilla (Firefox) i Opera. Niestety, chociaż są wyznaczone standardy według specyfikacji HTML 4.01, opracowanej przez organizację W3C (www.w3.org), przeglądarki nie działają jednakowo, dlatego strony przeglądane w nich nie zawsze wyglądają identycznie.
Obecnie w dokumentach HTML można umieszczać dźwięki, animacje, sekwencje video. Wymaga to najczęściej dodatkowych rozszerzeń, wykraczających poza sam język HTML. Dokument HTML ma postać pliku tekstowego, gdzie tekst przeplatany jest znacznikami (ang. tags), czyli komendami języka. Komendy ujęte są w nawiasy ostre < > i najczęściej występują parami, np.:
<ZNACZNIK>tekst między znacznikami</ ZNACZNIK>.
Do tworzenia dokumentów HTML wystarczy najprostszy edytor tekstowy, co przy znajomości kodowania daje pełną kontrolę nad dokumentem. Stosuje się także edytory, które generują kod automatycznie i działają na poziomie dokumentu (WYSIWYG - What You See Is What You Get). Stosowanie takich edytorów nie wymaga znajomości znaczników (komend) HTML, ale stworzony wtedy kod jest zazwyczaj nieefektywny i trudny do ogarnięcia, stąd wprowadzanie poprawek będzie sprawiało dużą trudność, niektóre efekty mogą być nie do uzyskania w takim edytorze, jeśli wykraczają poza możliwości programu. Wybór odpowiedniego oprogramowania do tworzenia stron WWW zależy od wielu czynników, np. jaką stronę chcemy stworzyć, jaki mamy budżet na projekt, jak dobrze znamy język HTML, itp.

TAGI: webmaster, język formatowania, przeglądarki

powrót

  2006 - 2008 © marcol.art.pl